ई. संजय कुमार यादव तथा ई. भरत प्रसाद साहको नाम बढुवाका लागि सिफारिस - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

ई. संजय कुमार यादव तथा ई. भरत प्रसाद साहको नाम बढुवाका लागि सिफारिस

काठमाडौँ-    प्रदेश लोक सेवा आयोग मधेश प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जनकपुर धामले ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सातौँ तह ईन्जिनियर पदमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादनबाट हुने बढुवाका लागि बढुवा समितिको मिति २०७९।०४।१२ को निर्णयानुसार ई. संजय कुमार यादव तथा ई. भरत प्रसाद साहको नाम बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Your Opnion

//