प्राविधिक ईन्जिनियरिङ्गमा जितेन्द्र कुमार सहनीको नाम सिफारिस - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

प्राविधिक ईन्जिनियरिङ्गमा जितेन्द्र कुमार सहनीको नाम सिफारिस

काठमाडौं-      लोक सेवा आयोगले नेपाल आयल निगम लिमिटेडका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा एक (१) जना कर्मचारीको आश्यकता भएकोमा लिखित परीक्षामा सम्मिलित २(दुई) जना उम्मेद्वार मध्यबाट जितेन्द्र कुमार सहनीको नाम वरिष्ठ सहायक (इलेक्ट्र्रिकल मिस्त्री) पदका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

 

Your Opnion

//