सव-ईन्जिनियर पदमा प्रविन वि.क.को नाम सिफारिस - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

सव-ईन्जिनियर पदमा प्रविन वि.क.को नाम सिफारिस

काठमाडौं-      प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी प्रदेश, पोखराले दलिततर्फबाट ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह, सव-इन्जिनियर पदमा एक(१) जना कर्मचारीको आवश्यकता भएकोमा लिखित परीक्षामा नाम निकाल्न सफल ८(आठ) जना उम्मेद्वारहरुको अन्तर्वार्ताबाट लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता समेतको कुल प्राप्तांकको आधारमा स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्तिका लागि सफल भएका प्रविन वि.क.को नाम सिफारिस गरिएको छ ।

Your Opnion

//