काठमाडौं-तराइ/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका लागि ईन्जिनियरको आवश्यकता(Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

काठमाडौं-तराइ/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका लागि ईन्जिनियरको आवश्यकता(Vacancy)

काठमाडौं-तराइ/मधेश द्रतमार्ग (Expressway ) सडक आयोजनाका लागि करार सेवामा ईन्जिनियरको आवश्यकता भएको हुँदा योग्य तथा कार्यअनुभवी नेपाली नागरिकहरुले सूचना प्रकाशित मिति २०७९ अषाढ १ गते देखि १५ (पन्द्र) दिनभित्रमा आफ्नो शैक्षिक योग्यता तथा कार्यअनुभव, नेपाली नागरिकता तथा वायोडाटा सहित स्वयम् उपस्थित भई वा काठमाडौं-तराइ/मधेश द्रतमार्ग (Expressway ) सडक आयोजना नित्यकाली शिविर जंगी अड्डामा दरखास्त पेश गर्नका लागि सुचना सार्वजननिक गरेको छ ।

Your Opnion

//