इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिका अधिकृत पदमा कर्मचारी आबश्यकता(Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिका अधिकृत पदमा कर्मचारी आबश्यकता(Vacancy)

  • एस. के. थापाJanuary 14, 2022

काठमाडौं-   आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधि अधिकृत पदमा निम्न संख्यामा दक्ष र दक्ष प्राविधिक कर्मचारीलाई करारमा राख्नुपर्ने भएको हुँदा सो गाउँपालिकाले मिति २०७८।०९।२९ गते यो सूचना प्रकाशित गरेको छ । सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र योग्य सबै नेपाली नागरिकहरुले राजस्व बुझाएको रसिद सहित दरखास्त दिन सक्नेछन् ।

साथै आवेदन फारम आठराई त्रिवेणी कार्यालय वा गाउँपालिकाको वेबसाइट www.aathraitribenimum.com बाट पनि  प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

Your Opnion

//