ईन्जिनियर पदको लागि आवश्यकता(Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

ईन्जिनियर पदको लागि आवश्यकता(Vacancy)

  • एस. के. थापाJanuary 13, 2022

काठमाडौं-    कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत चौकुने गाउँपालिका गाउँ कार्यापलिकाको कार्यालय, गुटु, सुर्खेतका लागि उक्त कार्यापालिकाको वडा नं. ४ विजौरामा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि एक जना सिभिल इन्जिनियर र सुपरभाइजर पदको आवश्यकता भएको हुँदा पदपूर्तिका लागि योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरेको छ ।

Your Opnion

//