सब - इन्जिनियर ,अहेव, अनमी, मेअ, एमआईएस अपरेटर, अमिन,, पदको लागि आवेदन माग(Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

सब – इन्जिनियर ,अहेव, अनमी, मेअ, एमआईएस अपरेटर, अमिन,, पदको लागि आवेदन माग(Vacancy)

  • एलिजा बेथ लामा December 6, 2021

काठमाडौँ – ऐरावती नगरपालिका , गाउँपालिका कार्यपालिका कार्यालय, बरौला, प्युठान, लुम्बिनी प्रदेश, नेपालले मेडिकल अफिसर, एमआईएस अपरेटर, एएचडब्ल्यू, एएनएम, एमिन, सहायक सब इन्जिनियर र अफिसर हेल्पर पदको लागि जागिरको लागि आवेदन आह्वान गर्दछ।

 

ऐरावती गाउँपालिका र मातहतका रिक्त पदहरू विवरण अनुसार सेवा सम्झौता प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्नुपर्नेछ। योग्य उम्मेदवारहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिन भित्र आवेदन दिन आमन्त्रित गरिएको छ। आधिकारिक वेबसाइट: www.airawatimun.gov.np

Your Opnion

//