नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA ) ले माग्यो विभिन्न पदका लागि कर्मचारी - (लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा हुने) Vacancy - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA ) ले माग्यो विभिन्न पदका लागि कर्मचारी – (लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा हुने) Vacancy

  • एलिजा बेथ लामा December 5, 2021

काठमाडौँ – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण), जमल, काठमाडौं आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा मार्फत खुला र समावेशी पदहरू भर्ने सम्बन्धमा सूचना। लोकसेवा आयोगको सहमतिमा यस प्राधिकरणमा निम्न रिक्त पदहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, खुला/समावेशी पदहरू लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षा मार्फत स्थायी रूपमा भर्नुपर्नेछ।

Your Opnion

//