प्राविधिक सहायक पदका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

प्राविधिक सहायक पदका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (Vacancy)

  • एलिजा बेथ लामा December 3, 2021

काठमाडौँ – कनकाई नगरपालिका , कार्यपालिकाको कार्यालय, जामुनबारी, झापा, प्रदेश नं १, नेपाल बैठकको निर्णय बमोजिम प्राविधिक सहायकका लागि कनकाई नगरपालिकामा रिक्त पदमा सेवा करारमा रोजगार खुलेको छ । यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवश्यक निम्न इच्छुक योग्यता पुगेका पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। आवेदन फारम गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय वा www.kankaimun.gov.np  वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी उपलब्ध हुनेछ ।

१. प्राविधिक सहायक
स्तर: स्थानीय सेवाको ५ औं स्तर

आवश्यक नम्बर: १ (एक)

Your Opnion

//