सब इन्जिनियर पदको लागि कर्मचारी आवश्यकता (Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

सब इन्जिनियर पदको लागि कर्मचारी आवश्यकता (Vacancy)

  • एलिजा बेथ लामा December 3, 2021

काठमाडौँ – बनेपा नगरपालिका, नगर कार्यपालिका, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोक, बागमती प्रदेश नेपालले प्राविधिक सहायक पदमा जागिरको लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। इच्छुक र योग्य उम्मेद्वारहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र आवेदन दिन अनुरोध गरिन्छ। बनेपा नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट www.banepamun.gov.np बाट विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।

पद: प्राविधिक सहायक

आवश्यक नम्बर: (एक)

सेवाको प्रकार: सम्झौता

Your Opnion

//