प्राविधिक सहायक तथा अनमी, अहेव, हेल्थ असिष्टेन्ट पदका लागि आवेदन माग (Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

प्राविधिक सहायक तथा अनमी, अहेव, हेल्थ असिष्टेन्ट पदका लागि आवेदन माग (Vacancy)

  • एलिजा बेथ लामाDecember 3, 2021

काठमाडौँ – रावाबेसी गाउँपालिका , गाउँपालिकाको कार्यालय, हरमटार, कुभिन्दे, खोटाङ, प्रदेश १ ले स्वास्थ्य सहायक अनमी, अहेव, हेल्थ असिष्टेन्ट र प्राविधिक सहायक को पदमा करार सेवामा दरखास्त आह्वान गरेको छ।

 

रवाबेसी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको कार्यालयका लागि सेवा ठेक्का प्रक्रिया भर्नुपर्ने भएकोले; सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र निम्न योग्यता हासिल गरेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ।

 

१) दरखास्त दिने स्थानः रवाबेसी गाउँपालिकाको कार्यालय

२) परीक्षाको प्रकार: लिखित र अन्तर्वार्ता

Your Opnion

//