कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मन्त्रालयले माग्यो इन्जियिरिङ्ग तथा कृषि सेवाका लागि १५ जना कर्मचारी(Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मन्त्रालयले माग्यो इन्जियिरिङ्ग तथा कृषि सेवाका लागि १५ जना कर्मचारी(Vacancy)

  • एलिजा बेथ लामा December 2, 2021

काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेश सरकारको MOITFE मन्त्रालय ईन्जिनियरिङ् र कृषि सेवाहरूको लागि जागिरको लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (MOITFE), कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल (भर्ती तथा सिफारिस समिति) ले विभिन्न इन्जिनियरिङका र कृषि सेवाहरू लागि जागिरको आवेदन आह्वान गरेको छ।

 

यस मन्त्रालयको लागि निम्न सेवाहरूको लागि निम्न योग्यता भएका समूह, स्तर र प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि नेपाली नागरिकहरूले आवश्यक फारम गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय वा www.moitfe.karnali.gov.np वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी उपलब्ध हुनेछ। यो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि १५ दिन भित्र पेश गरिसक्नु पर्ने छ , पन्द्रौँ दिनको दिउँसो २:०० बजेभित्र दरखास्त दिन हुन सक्ने सम्पुर्ण नेपाली नागरिकहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Your Opnion

//