बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले माग्यो पाँचौं तहका अप्राविधिक, प्राविधिक तथा स्वास्थ सेवाका लागि कर्मचारी आवश्यकता (Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले माग्यो पाँचौं तहका अप्राविधिक, प्राविधिक तथा स्वास्थ सेवाका लागि कर्मचारी आवश्यकता (Vacancy)

  • एलिजा बेथ लामा November 29, 2021

काठमाडौँ – बाग्मती प्रदेश लोक सेवा आयोगले पाँचौं तहको गैर-प्राविधिक, प्राविधिक र स्वास्थ्य सेवाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग (PPSC) बागमती प्रदेश, हेटौंडा (प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा) ले प्रशासन, तथ्याङ्कका लागि पाँचौं तह सहायकको पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। , इन्जिनियरिङ, कृषि, भेटेरिनरी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाः स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक तथा स्वास्थ्य तहको पाँचौँ तहको पदमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पदोन्नतिको विज्ञापन सूचना प्रकाशित गरिएको छ । मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादन र अनुभव मूल्याङ्कनद्वारा पदोन्नति र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र समावेशी लिखित परीक्षाको विवरण। । विज्ञापन विवरण आयोगको वेबसाइट www.ppsc.bagamati.gov.np मा प्रकाशित गरिएको छ।

Your Opnion

//