सिभिल इन्जिनियर पदका लागि कर्मचारी आवश्यकता (Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

सिभिल इन्जिनियर पदका लागि कर्मचारी आवश्यकता (Vacancy)

  • एलिजा बेथ लामाNovember 29, 2021

काठमाडौँ – कमलामाई नगरपालिका , सिन्धुली , नेपालले करार सेवामा सिभिल इञ्जिनियर अधिकृतस्तर छैठौँ तहमा जागिरको लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । आवश्यक निम्न योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले आवश्यक विवरण र राजस्व भुक्तानीको रसिद सहित १५ दिनभित्र यस कार्यालयमा बोलपत्र पेश गरिसक्नु पर्ने छ । आवेदन फारम गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय वा kamalamaimun.gov.np वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी उपलब्ध हुनेछ।

Your Opnion

//