विद्युत प्राधिकरणमा इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर पदमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्ति - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

विद्युत प्राधिकरणमा इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर पदमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्ति

  • एलिजा बेथ लामा November 28, 2021

काठमाडौँ – कोविड -१९ को प्रकोपले पद पूर्ति हुन ढिलाई भएको विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी भर्ना कार्य लामो समयको अन्तराल पछि पुरा भएको छ।

 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि मुलुकभर रहेका आफ्ना कार्यालयलाई सोही अनुसार समायोजन गरेको छ ।प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय र वितरण केन्द्रलाई समायोजन गरेको हो । क्षेत्रीय कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी प्रादेशिक कार्यालय बनाइएको छ । सोहि अनुरुप थप कर्मचारीको माग बमोजिम नेपाल बिधुत प्राधिकरणले इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर पदमा ठुलो संख्यामा पद पूर्ति गरेको छ ।

 

लोक सेवा आयोग, नेपाल बिधुत प्राधिकरण, तह-७ को इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर पदमा २५ जनाले नाम निकालेका छन्। नाम निकाले का मध्ये खुल्लामा -१४ , महिलामा -३ , आ. ज. -३ , मधेसीमा -३ , अपाङ्ग – १ , पि. क्षे. -१ अदि हुन्। लामो समयको अन्तराल पछि एकैचोटी नाम निकाल्न सफल भएका छन्।

Your Opnion

//