इलेक्ट्रिक इन्जिनियर र ड्राफ्टरको लागि रोजगारको अवसर (vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

इलेक्ट्रिक इन्जिनियर र ड्राफ्टरको लागि रोजगारको अवसर (vacancy)

  • एलिजा बेथ लामा October 27, 2021

काठमाडौँ –  के. एण्ड . ए ईन्जिनियरिङ् परामर्शले इलेक्ट्रिक इन्जिनियर (१०) र ड्राफ्टर(२) गरेर कुल १२ जना खोजेका छन्। इच्छुक र योग्यता मिल्ने व्यक्तिले १० नोभेम्बर २०२१ सम्म मा आवेदन पेश गरिसक्नु पर्ने कुरा सबैलाई जानकारी गराउदै सूचना सार्वजनिक गरिएको छ।

Your Opnion

//