प्राविधिक (ईन्जिनियरिङ) तथा स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारीको आवश्यकता - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

प्राविधिक (ईन्जिनियरिङ) तथा स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारीको आवश्यकता

काठमाडौं-      आ.व. २०७८/०७९ को  वार्षिक  स्वीकृत  कार्यक्रम अनुसार केहि योग्य प्राविधिक (ईन्जिनियरिङ) तथा  स्वास्थ्य   सेवामा कर्मचारी   (करार सेवा) मा आवश्यकता भएको हँदा रोजगारीका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिकाले माग गरेको छ ।

सो सेवाको लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले उल्लेखित विवरण सहित प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्रमा दुहुँ गाउँपालिकाको कार्यालयमा गई दरखास्त पेश गर्न सक्ने कुरा सबैको जानकारीका लागि सो गाउँपालिकाले सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

Your Opnion

//