इन्जिनियरिङ कलेज (एनसीआईटीं) मा विभिन्न पदमा आवेदन आह्वान - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

इन्जिनियरिङ कलेज (एनसीआईटीं) मा विभिन्न पदमा आवेदन आह्वान

काठमाडौं-   नेपाल कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी (एनसीआईटीं)ले रिक्त हुन आएका विभिन्न पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

न्युनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारले(एनसीआईटीं)को वेभसाइट इमेल: vacancy@ncit.edu.np मा गई online application मार्फत आवेदन भर्न सकिने कुरा सबैको जानकारीको लागि यो सूचना निकालिएको हो ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति: 29 अक्टोबर 2021 (12 कार्तिक 2078) रहेको जानकारी पनि गराउँदछौं ।

Your Opnion

//