प्रदेश पुल ईन्जिनियरको आवश्यकता (Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

प्रदेश पुल ईन्जिनियरको आवश्यकता (Vacancy)

काठमाडौँ-   स्विस एजेन्सी(SDC ) र नेपाल सरकार(GON )को संयुक्त सहयोगमा मोटरेवल स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम (MLRBP-IV )ले २०२१ देखि २०२४ सम्म ४ बर्ष को लागि लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।

पुल ईन्जिनियर  समूह अन्तर्गत विभिन्न प्रदेश समूह तर्फ रिक्त हुन आएका निम्न बमोजिमका पदहरुमा खुला प्रतियोगिताद्धारा समावेशी प्रावधान अनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका  नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

स्रोत: मेरोजब डटकम

 

Your Opnion

//