इन्जिनियरका लागि जागिरको अवसर - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Nation Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका
Jobs

इन्जिनियरका लागि जागिरको अवसर

रमन कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सिभिल, हाइड्रोपावर र स्ट्रक्चरल इन्जिनियर गरी ३ जना अनुभवी इन्जिनिरको माग गरेको छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि तलको लिंकमा हेर्नुहोस्  :

१. प्रोजेक्ट म्यानेजर सिभिल  :

https://www.jobejee.com/job/Project-Manager-Civil-/21905?fbclid=IwAR3G2RkyQY9XbiN83x6a9ZHxJ9T1YAfejbzVt7yjSIa9ToALY327iLsK93M

२. हाइड्रोपावर इन्जिनियर  :

https://www.jobejee.com/job/Hydropower-Engineer/21906?fbclid=IwAR3G2RkyQY9XbiN83x6a9ZHxJ9T1YAfejbzVt7yjSIa9ToALY327iLsK93M

३ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर  :

https://www.jobejee.com/job/Structural-Engineer/21907?fbclid=IwAR1MeBN2G-TDEBSKlNrKBCZQSOiyWEwNqP3Vmm0DDSmLs1L1BUB5uyIoQLY

Your Opnion

//